Pravidla

Obecné informace

 • Hřiště by mělo být zbudováno na zasněžené a „uježděné“ sjezdovce. Dokonalá úprava rolbou není optimální. Svah s „boulemi“ a místy nahromaděným sněhem představuje optimální terén. Povrch však musí být kompaktní, aby nedocházelo k neúměrnému boření – mírné boření je OK. 
 • Při horské verzi extrémního golfu mají golfové rány relativně velký doběh, což klade nároky na strategické uzpůsobení hry, výběr hole a odhad vzdálenosti.
 • Délka jamek v extrémním golfu se pohybuje od 90 do 600 metrů a jamky s parem 2 nebo 6 – kromě standardních parů 3, 4 a 5 – nejsou žádnou výjimkou.
 • Vzhledem k nezvyklému převýšení a šířce sjezdovek dochází k častým optickým klamům.
 • Turnaj se hraje za každého počasí kromě velmi husté mlhy.
 • Je zakázáno nemístné poškozování přírody a cizího majetku.
 • Pro hru na sněhu jsou doporučeny barevné míče.

Herní formát

 • Hráči jsou zváni pořadateli.
 • Pořadatelé si vyhrazují upravit herní formát dle počtu přihlášek tak, aby soutěž neztrácela na zajímavosti.
 • Jednokolový turnaj hraný systémem na rány bez vyrovnání – tedy započítání golfového handicapu –  tzn. kolik ran „spotřebujete“ na absolvování daného počtu jamek, takový máte výsledek.
 • Počet jamek zbudovaných závisí pouze na prostoru, který bude k dispozici.
 • Počet jamek odehraných (rozuměj násobky jamek zbudovaných) v turnaji bude určen podle počtu hráčů a množstvím času k dispozici.

Hráči budou rozdělení do tří kategorií:

 • D - Golf nehrající - hrají mimo oficiální soutěž, lze umožnit i zkrácené kolo apod.
 • C – HCP 54 -36
 • B – ZK a HCP 36 –18.1
 • A – HCP 18 a nižší, profesionálové
 • V každé kategorii budou vyhlášení tři nejlepší hráči. Hráč a hráčka s absolutně nejnižším počtem ran bez rozdílu kategorií budou vyhlášení celkovými vítězi.
 • Startuje najednou skupina 3-4 osob s odstupem 10 minut od předchozí skupiny.
 • Před zahájením hry je doporučena „prohlídka tratě“ či tréninkové kolo (dle časových dispozic).
 • V případě rovnosti výsledků v kategorii rozhoduje rozehrávka systémem „náhlá smrt“.

Pravidla:

 • Golf je sport založený na čestnosti a gentlemanství, ve kterém se žádným způsobem nepodvádí.
 • Každý hráč si může na hru vzít maximálně 4 hole, z nichž jedna musí být putter a zbylé tři dle vlastního výběru. Pro příchozí negolfisty je k dispozici k zapůjčení za úplatu 1 hůl a 1 putter , kterou je nutno si předem objednat u organizátorů a to vložením tohoto požadavku do přihlašky (jméno, turnaj/turanje, kontakt).
 • Kedíci, nosiči holí, vozíky jakéhokoliv typu či jiní “pomahači s přesunem” nejsou v extrémním golfu povoleni.
 • Funkce kedíka je v extrémním golfu nahrazena “hledačem”. Hledač je více než nutností a jsou povoleni tři hledači na jednoho hráče. Vhodným doplňkem pro hledače může být ochranná přilba. Po domluvě si lze v rámci jedné herní skupiny hledače půjčit či pronajmout…
 • Veškeré překážky všech typů a původu včetně staveb, všechny typy povrchu a veškeré porosty jsou zcela organickou součástí hry.
 • Míč se hraje jak leží. Není povoleno se jej dotýkat či jakkoliv upravovat jeho polohu s výjimkou situací upravených XPravidly dále.
 • Na odpališti je povoleno míč týčkovat na klasické golfové týčko, na hromádku sněhu nebo na hromádku písku. Písek pořadatelé nezajišťují.
 • “Fervej” na každé jamce je tvořena sjezdovkou a jejími přirozenými okraji. Na ferveji je - v případě potřeby – povoleno hraný míč označit (zapíchnout týčko těsně vedle něj do země), míč zvednout, očistit a umístit beztrestně na původní místo.
 • „Grýn“ je prostor definovaný čarou. Jamka, pokud není použito standardních golfových jamek, je definovaná vnitřní čarou ze dvou „soustředných kruhů“ (jiné barvy). Na grýnu je povoleno pouze použití putteru. Jamka je dokončena, pokud se míč nachází většinou svého objemu v jamce nebo v případě nahrazení jamky kruhem - uvnitř kruhu (menší ze dvou) označujícího jamku. Konečné slovo má po právu a slušnosti zapisovatel.
 • Hráč může prohlásit svůj míč (musí být nalezen a identifikován) za nehratelný kdekoliv na hřišti (nebo kdekoliv v areálu) a s jednou trestnou ranou jej spustit na vzdálenost čtyř holí od původního místa, ne blíže k jamce nebo kamkoliv vzad na optickou spojnici původního nehratelného místa a jamky (tímto úkonem není dovoleno dostat se na grýn.
 • Při “nalezení“ míče je třeba provést jeho identifikaci. Identifikace se provádí tak, že se míč označí, zvedne, identifikuje a vrátí přesně na původní místo.
 • Pokud je míč ztracen (nenalezen), hráč musí spustí míč s jednou trestnou ranou co nejblíže místa, kde byl podle nejlepšího svědomí a po dohodě se zapisovatelem ztracen.
 • Limit na nalezení ztraceného míčku je 5 minut. Tento limit je zcela nezbytné dodržet z důvodů fair play a organizačních.
 • Pokud nastane situace, kterou Xpravidla neupravují, postupuje se dle Pravidel golfu. Pokud tato nejsou nejsou pro situaci relevantní nebo účastníkům známa, postupuje se v duchu Xpravidel a podle práva a slušnosti tak, aby nebyl poškozen hráč ani jeho soupeři.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.